Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny – nakaz poddania się powszechnej edukacji państwowej, obowiązujący do określonego roku życia lub do danego etapu nauczania (np. ukończenie szkoły podstawowej, średniej itd.).

Za ojca obowiązku szkolnego (skutecznie wprowadzonego) można uznać Jana Juliusza Heckera, chociaż podobne próby masowej edukacji były stosowane już wcześniej. W Polsce wielkim zwolennikiem powszechnej edukacji był Andrzej Frycz Modrzewski, którego myśl napotkała wówczas silny sprzeciw Kościoła Katolickiego.

W Polsce niewypełnianie obowiązku szkolnego grozi karą grzywny, sąd może także pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

« Powrót do Leksykonu