OECD

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – międzynarodowa organizacja ekonomiczno-gospodarcza, która zrzesza 36 krajów wysoko rozwiniętych o demokratycznym systemie rządów.

Została utworzona 14 grudnia 1960 roku, jej siedzibą jest Paryż, a w ramach OECD funkcjonuje także Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA). Głównym celem funkcjonowania organizacji jest wspieranie krajów członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego stopnia rozwoju gospodarczego i poprawy stopy życiowej ich obywateli. Pomimo skupiania w swoich strukturach 36 krajów OECD oddziałuje na ponad 100 innych, słabiej rozwiniętych gospodarczo państw.

« Powrót do Leksykonu