Opera na Zamku w Szczecinie

Opera na Zamku – scena muzyczna w Szczecinie.

Został założony w 1956 roku jako Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego. Początkowo siedzibą Operetki była sala gimnastyczna Komendy Wojewódzkiej MO przy ul. Potulickiej. W 1958 roku Operetka została upaństwowiona, a jej nazwę zmieniono na Teatr Muzyczny. Od 1978 roku siedzibą Opery jest Zamek w Szczecinie. Repertuar opery zawiera głównie spektakle operowe, baletowe, operetki i musicale. W 2015 roku zakończono gruntowną modernizację obiektu. Po przebudowie Opera na Zamku posiada Salę Główną (ponad 500 widzów, z ruchomą sceną obrotową i wyłożoną specjalnymi ekranami akustycznymi, dzięki którym dźwięk jest równie słyszalny w pierwszych i ostatnich rzędach), Sale kameralną (na ponad 100 widzów), Galerię Południową oraz Sale VIP.

« Powrót do Leksykonu