Opoczno

Opoczno – miasto w województwie łódzkim.

Położone nad rzeką Wąglanką, historycznie w Małopolsce. Wieś wzmiankowana w 1284 roku. Prawa miejskie Opoczno uzyskało w 1344 roku (w 1365 prawa magdeburskie). Rozwój miasta jest związany z położeniem na skrzyżowaniu dróg handlowych (z Rusi na Pomorze, do Wielkopolski i na Śląsk). W 1665 roku miasto zostało zniszczone przez Szwedów. Od 1795 znajdowało się w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W wyniku niemieckich działań wojennych w 1939 roku na terenie miasta zostało zbudowane getto żydowskie.

« Powrót do Leksykonu