Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) – centrala organizacja związkowa w Polsce.

OPZZ zostało założone w 1984 roku. Było podporządkowane PZPR aż do upadku PRL. Głównym zadaniem OPZZ jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień członków związków. Do OPZZ przynależy 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkiej. Po przemianach ustrojowych i likwidacji PZPR związek zawodowy współtworzył (w latach 1991-1997) koalicję wyborczą z SLD.

« Powrót do Leksykonu