Organizacja Todt

Organizacja Todt – utworzona w 1938 roku, w nazistowskich Niemczech organizacja mająca za zadanie budowę obiektów wojskowych, kierowana początkowo przez Fritza Todta. Tworzyły ją zarówno prywatne firmy budowlane, jak i przedsiębiorstwa państwowe. Zatrudniała początkowo Niemców niezdolnych do służby wojskowej oraz przedpoborowych, którzy podlegali obowiązkowi pracy w organizacji. W latach II wojny światowej zatrudniano przymusowo także robotników i inżynierów z krajów okupowanych.

W latach 1938-1939 organizacja zajmowała się rozbudową Linii Zygfryda. Później budowała kwatery Hitlera, doświadczalny ośrodek rakiet V1 i V2 w Peenemünde, a także stanowiska baterii przeciwlotniczych, stocznie okrętów podwodnych, umocnienia przybrzeżne w Normandii (tzw. Wał Atlantycki), Linię Gustawa we Włoszech, lotniska wojskowe i strategiczne ciągi komunikacyjne. Po 1943 roku, podczas wycofywania się wojsk niemieckich z terytorium ZSRS niszczyła obiekty przemysłowe i infrastrukturę stosując taktykę spalonej ziemi. Organizacja była ważna dla wywiadu Armii Krajowej, którego członkowie na rozkaz władz AK wstępowali do organizacji ochotniczo i w ten sposób zdobywali cenne dla wywiadu informacje.

« Powrót do Leksykonu