Oscylator ekonomiczny

Oscylator ekonomiczny – mechanizm ekonomiczny opracowany w 1989 roku i wykorzystany przez właścicieli firmy Art-B, Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego. Polegał na lokowaniu pieniędzy w bankach, a następnie pobieraniu czeków „potwierdzonych”, czyli gwarantowanych przez bank na ulokowane kwoty. Następnie czeki te były realizowane w innym banku, gdzie zakładana była kolejna lokata, pobierany kolejny czek gwarantowany itd.

W warunkach panującej wówczas hiperinflacji i jednoczesnej niedrożności systemu przepływu informacji międzybankowej, gdzie dokumenty był wysyłane pocztą lub kurierem, informacja o tym, że czek został zrealizowany w innym banku docierała nierzadko po kilku dniach lub po tygodniu, a do tego czasu lokata stworzona z tych samych pieniędzy była oprocentowana w kilku bankach równocześnie. W ciągu dwóch lat system ten uczynił milionerami właścicieli firmy Art-B. Był też przyczyną wybuchu afery Art-B.

« Powrót do Leksykonu