Weiss Oskar

Oskar Weiss – ur. w 1915 r. w Wiedniu, pułkownik KBW, ojciec Janusza Weissa. Ukończył gimnazjum we Lwowie i po śmierci ojca w 1936 roku przejął warsztat rytowniczy. W latach 1932-1934 należał do młodzieżowej organizacji marksistowskiej Klub Młodej Inteligencji, kierowanej przez Mariana Naszkowskiego. W 1941 roku Oskar Weiss został powołany do Armii Czerwonej, a następnie skierowany do Armii Andersa. Dotarł jednak do Taszkientu, kiedy gen. Władysław Anders opuścił już miasto. W 1943 roku skierowano go do II Dywizji im. Dąbrowskiego.

Po niecałym roku pobytu w wojsku Oskar Weiss został skierowany do Centrum Wyszkolenia Oficerów w Riazaniu. W 1946 roku wstąpił do PPR. W latach 1950-1955 wykładał taktykę łączności w Akademii Sztabu Generalnego. W 1955 roku przeszedł do MSW i został zastępcą dowódcy Brygady Łączności KBW, a rok później szefem Oddziału III KBW. W latach 1964-1967 był szefem łączności KBW.

« Powrót do Leksykonu