Ośrodek Karta

Fundacja Ośrodka KARTA – organizacja pożytku publicznego. Za cel fundacja wyznaczyła sobie odkrywanie, chronienie i upowszechnianie historii widzianej z perspektywy wielu jednostek. Prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które pozyskują (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Powstało w 1982 roku.

« Powrót do Leksykonu