Ostrołęka

Ostrołęka – miasto w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Narwią. W okresie potopu szwedzkiego miasto zostało dotkliwie zniszczone i liczyło zaledwie około 400 mieszkańców. W 1769 roku, po zawiązaniu Konfederacji barskiej, w Ostrołęce odbył się zjazd konfederatów ziemi łomżyńskiej. W Ostrołęce stacjonował sztab 1 brygady wraz z 10 szwadronem wielkopolskiej kawalerii narodowej dowodzonej przez brygadiera Antoniego Madalińskiego. Stąd, po zatwierdzeniu II rozbioru Polski, kiedy to miano przeprowadzić redukcję wojsk polskich, Madaliński wyruszył na czele zgromadzonych szwadronów w kierunku Krakowa, dając tym hasło do wybuchu Insurekcji kościuszkowskiej. Po III rozbiorze Polski miasto weszło w skład zaboru pruskiego i wróciło w polskie granice po I wojnie światowej.

« Powrót do Leksykonu