Ozimek

Ozimek  – miasto w województwie opolskim. Do połowy XVIII w. w tym miejscu istniała osada leśna niezamieszkała Od 1742 w państwie pruskim. W 1753 roku uruchomiono pierwszą na Śląsku, wielką hutę żelaza Mała Panew. Po powstaniu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego hutę przekształcono w stalownię. Podczas II wojny światowej trzy oddziały robocze jeńców wojennych oraz dwa obozy pracy przymusowej. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1962 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz