Państwowe Nieruchomości Ziemskie

Państwowe Nieruchomości Ziemskie, PNZ – powołana w 1946 roku instytucja, której zadaniem było opieka nad obiektami rolnymi powyżej 100 hektarów do czasu przekazania ich w ręce nowych właścicieli. W 1947 roku tereny zarządzane przez PNZ liczyły ok. 1 200 000 ha.

« Powrót do Leksykonu