Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Pieniądze PFRON mogą być wydawane jedynie na cele, które wyznacza ustawa. W związku z jego działalnością i powołaną przez Fundusz spółką Normiko miała miejsce tzw. afera Normiko.

« Powrót do Leksykonu