Państwowy Korpus Bezpieczeństwa

Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, PKB – funkcjonująca w latach 1940-1944, powiązana strukturalnie z AK, formacja policyjna Delegatury Rządu na Kraj, działająca na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Złożony z komend i komisariatów, zlokalizowanych w obrębie gmin miejskich i wiejskich. Celem struktur było przede wszystkim dbanie o ogólny porządek i ochrona strategicznych obiektów. W lutym 1944 PKB liczyło ok. 11 tys. funkcjonariuszy

« Powrót do Leksykonu