Paprocie

Paprocie – rośliny zielne, ale także drzewiaste (niektóre gatunki) o bardzo niejednorodnej gupie i systematyce. Na świecie występuje ok. 10 tyś. gatunków paproci. W prehistorii ponad milion.

« Powrót do Leksykonu