Kosmala Paweł

Paweł Kosmala – jeden z współtwórców koncernu medialnego ITI, prawa ręka Mariusza Waltera i prezes klubu Legia Warszawa. Z organizacjami komunistycznymi związany był od 14 roku życia, gdy wstąpił do ZMS, skąd trafił później do ZSP. W 1974 roku wstąpił do PZPR. W najważniejszym warszawskim Komitecie Dzielnicowym PZPRWarszawa-Śródmieście był członkiem egzekutywy POP i udzielał się jako wiceprzewodniczący Komisji Środowiska. Był w stanie wojennym inspektorem, a potem kierownikiem sektora KC PZPR. W 1987 roku został skierowany do pracy w roli radcy handlowego w Ambasadzie PRL w Republice Irlandii.

« Powrót do Leksykonu