Zyzak Paweł

Paweł Zyzak – ur. 1984 r. w Żywcu, polski historyk i publicysta. Działał w Lidze Republikańskiej i kole Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej. W 2009 roku wydał opartą na jego pracy magisterskiej książkęLech Wałęsa – idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku”. W związku z tą publikacją minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wystosowała prośbę do Państwowej Komisji Akredytacyjnej o „przeprowadzenie kontroli akredytacyjnej w trybie nadzwyczajnym”, dotyczącej „nieprawidłowości metodologicznych w procedurze przygotowania, zrecenzowania i obrony pracy magisterskiej pana Pawła Zyzaka”. Swoje doświadczenia po wydaniu biografii Lecha Wałęsy opisał w książce „Gorszy niż faszysta”.

Zobacz: Paweł Zyzak – „Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku”

« Powrót do Leksykonu