Piechota dymowa

Piechota dymowa – formowana na terenie Rzeczpospolitej  w latach 1673-1676, piechota składająca się z poboru żołnierzy z dóbr królewskich i duchownych, Każde z nich miało obowiązek wystawić jednego rekruta na 20 domów. W dobrach szlacheckich – 1 na 30. Piechurzy wyposażeni na wzór cudzoziemski mieli stanowić uzupełnienie wojsk konwencjonalnych

« Powrót do Leksykonu