Boroń Piotr

Piotr Mikołaj Boroń (ur. 1965 w Bolesławcu) – polski historyk, samodzielny pracownik nauki.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1989). W 1966 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2010 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, sztuki fortyfikacyjnej starożytności i wczesnego średniowiecza, historiografii słowiańskiej XIX stulecia, symboliki władzy książęcej Słowian we wczesnym średniowieczu oraz fałszerstw źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny. Publikował artykuły m.in. w „Roczniku Muzeum w Gliwicach”, „Śląskich Pracach Prahistorycznych”, „Wiekach starych i nowych” i w „Historie-Historica”.

« Powrót do Leksykonu