Piwnica

Piwnica – nazwa najniższej, zazwyczaj podziemnej, części określonego budynku. Funkcja piwnicy jest zróżnicowana, w zależności od jej rodzaju.

Zazwyczaj w piwnicy przechowuje się przedmioty przydatne, ale nie w życiu codziennym oraz np. rowery i przetwory.

« Powrót do Leksykonu