Podhajce

Podhajce – miasto w obwodzie tarnopolskim w dawnym województwie ruskim. Do 1340 były własnością kniaziów ruskich wchodząc w skład księstwa halicko-wołyńskiego. W latach 1340−1569 miasto znajdowało się w granicach Królestwa Polskiego, natomiast w latach 1569−1772 w granicach I Rzeczypospolitej. W latach 1772−1918 wchodziło w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. W latach 1920–1939 wchodziło w skład województwa tarnopolskiego w II Rzeczypospolitej. Od 1991 Podhajce znajdują się w granicach Ukrainy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz