Pokój w Tylży

Pokój w Tylży (traktaty tylżyckie) – pokój zawarty w 1918 roku między Francją i Rosją (7 VII) oraz między Francją i Prusami (9 VII).

Na mocy zawartych umów z terenów zagarniętych przez Prusy w II i III rozbiorze Polski postanowiono utworzyć Księstwo Warszawskie, a Gdańsk ogłoszono wolnym miastem pod protektoratem Prus i Saksonii. Oprócz tego Rosja otrzymała obwód białostocki, zobowiązując się do zerwania stosunków dyplomatycznych z Wielką Brytanią i przystąpienia do blokady kontynentalnej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *