Połaniec

Połaniec – miasto w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego.

Połaniec zaczyna tętnić życiem około wieku XI, kiedy to zostaje wzniesiony gród przy ujściu rzeki Czarnej do Wisły. W 1241 roku w mieście pojawiają się Tatarzy, który plądrują i niszczą miasto. W 1350 roku miasto na mocy dokumentu wydanego przez Kazimierza Wielkiego zostało przeniesione z Winnej Góry na obecne miejsce. Ważnym dokumentem, który został wydany 7 maja 1794 roku był uniwersał połaniecki. Na mocy Uniwersału chłopi stali się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Okres II wojny światowej przyniósł Holocaust, który pochłonął kilka tysięcy ofiar.

« Powrót do Leksykonu