Poniec

Poniec – miasto w województwie wielkopolskim. Już w X wieku istniał w tym miejscu gród i osada. Prawa miejskie miejscowość zyskała przed 1309. Na przełomie XVI i XVII wieku gmina braci czeskich. Przełom XVII/XIX wieku to rozwój sukiennictwa. W latach 1793–1919 w zaborze pruskim, w latach 1807–1815 w Księstwie Warszawskim. W 1888 roku otwarto połączenie kolejowe. Liczny udział mieszkańców w Powstaniu wielkopolskim w 1918 i 1919 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz