Proces Rabat

Proces Rabat – jest to platforma dla politycznej współpracy zawiązana pomiędzy krajami położonymi wzdłuż szlaków migracyjnych pomiędzy Centralną, Zachodnią, Północną Afryką i Europą.

Od czasu powstania w 2006 roku Proces Rabat ma na celu prowadzenie dialogu promującego rozwiązywanie problemów związanych z migracją, poprzez podejście, które promuje związek migracji z rozwojem państw-sygnatariuszy porozumienia. Proces Rabat ewoluował w szereg konferencji i porozumień podjętych w jego ramach, których najnowszą odnogą (zgodnie ze stanem na 2018 rok) jest Deklaracja z Marrakeszu.

Obecne cele i postanowienia Procesu Rabat różnią się drastycznie od pierwotnych, które wówczas, w 2006 roku skupiały się na sposobach powstrzymania nielegalnej migracji biednych społeczeństw afrykańskich do Europy, w celu poszukiwania lepszego życia. Z biegiem lat Proces Rabat przekształcił się w jawne promowanie migracji z kontynentu afrykańskiego do państw UE, na co zwracają uwagę krytycy jego postanowień.

Zobacz więcej: Deklaracja z Marrakeszu

« Powrót do Leksykonu