Proklamacja

Proklamacja – rodzaj publicznego oświadczenia składanego w sprawie doniosłej wagi, ale także odezwa do społeczeństwa, często o charakterze propagandowym.

« Powrót do Leksykonu