Prorektor

Prorektor – pracownik danej uczelni wyższej, który jednocześnie pełni kierownicze funkcje administracyjno-reprezentacyjne w imieniu uczelni jako zastępca jej rektora. Zazwyczaj większe publiczne uczelnie wyższe (ale też prywatne) mają po kilku rektorów odpowiednio do różnych spraw (np. ds. nauki, ds. studenckich itd.).

« Powrót do Leksykonu