Przymus

Przymus – rodzaj presji wywieranej na kimś i zmuszającej tego kogoś do określonego działania; w ujęciu wewnętrznym to silna potrzeba zrobienia „czegoś”.

Przymus to także środki prawne wymuszające zastosowanie się do danego przepisu lub wyroku sądu.

« Powrót do Leksykonu