Rada Europy

Rada Europy – jest to międzynarodowa organizacja zrzeszająca niemal wszystkie państwa na kontynencie europejskim oraz kilka spoza niego.

Jej oficjalnym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” – co przede wszystkim polega na chronieniu praw człowieka, zasad demokracji i współpracą w dziedzinie kultury. Organ powstał 5 maja 1949 roku, a dokument go powołujący, Traktat Londyński, podpisało dziesięć państw (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy). Rada Europy jest odrębnym organem od Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej.

« Powrót do Leksykonu