Rajgród

Rajgród  – miasto w województwie podlaskim. Na przełomie XII–XIII wieku gród Jaćwingów, następnie w granicach Mazowsza. Od 1422 roku w Wielkim Księstwie Litewskim. Prawa miejskie miejscowość zyskała w 1568 roku. W 1656 roku zniszczony przez Tatarów. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W 1831 roku pod Rajgrodem zwycięstwo wojsk polskich. W latach 1870–1924 pozbawiony praw miejskich.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *