Reforma Grabskiego

Reforma Grabskiego – reforma przeprowadzona w celu zatrzymania hiperinflacji, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. 28 kwietnia 1924 roku rozpoczął działalność Bank Polski, wyłączny emitent polskiego złotego. rzeprowadzono pełną wymianę marek polskich na złote. Aby uniknąć nacisków kolejnych rządów na bank centralny, zdecydowano o utworzeniu Banku Polskiego w formie prywatnej spółki akcyjnej, gdzie Skarb Państwa zachował pakiet większościowy i akcje uprzywilejowane. Ograniczono też możliwość zadłużenia skarbu państwa w banku do 100 mln złotych. Całość reform Grabskiego została przeprowadzona z wykorzystaniem wyłącznie zasobów krajowych, by zachować niezależność Polski w sprawach finansowych.

« Powrót do Leksykonu