Szuchewycz Roman

Roman SzuchewyczRoman Szuchewycz – ur. 30 czerwca 1907 r. w Krakowcu, zm. 5 marca 1950 r. w Biłohorszczu, ukraiński działacz nacjonalistyczny, przewodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy OUN, przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN-B na Generalne Gubernatorstwo, zastępca dowódcy batalionu Nachtigall, generał i naczelny dowódca UPA. Ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za rzeź wołyńską. 12 października 2007 roku został pośmiertnie nagrodzony tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Dekret został uchylony prawomocnym orzeczeniem Okręgowego Sądu Administracyjnego w Doniecku.

« Powrót do Leksykonu