Zambrowski Roman

Roman Zambrowski – ur. 15 lipca 1909 r. w Warszawie, zm. 19 sierpnia 1977 r. w Warszawie, działacz państwowy i partyjny w okresie PRL oraz nauczyciel, pułkownik LWP. Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej. Do 1939 roku występował w dokumentach pod imieniem Rachmil. Działał w ruchu komunistycznym od okresu przedwojennego, od 1928 roku członek KPP, w latach 1930–1938 członek KC KZMP. Okres II wojny światowej spędził w ZSRS, w 1943 roku wcielony do 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 1 Batalionu Saperów do spraw oświatowych. Szybko awansował i w 1945 roku miał już stopień pułkownika. Od 1948 roku członek PZPR, do 1968 roku pełnił wiele ważnych funkcji państwowych, był m.in. przewodniczącym Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym oraz prezesem Najwyższej Izby Kontroli i członkiem Rady Nadzorczej RSW Prasa.

W 1968 roku, na fali wydarzeń marcowych, został wydalony z partii i przeniesiony na emeryturę. Z powodu żydowskiego pochodzenia SB rozpowszechniała o nim negatywne opinie w formie ulotek i plakatów.

« Powrót do Leksykonu