Roszczenie

Roszczenie – zgłaszanie do czegoś prawa, pretensji.

W prawie cywilnym jest to uprawnienie polegające na możliwości żądania od danej osoby spełnienia określonego świadczenia lub zaniechania danego działania.

« Powrót do Leksykonu