Piłsudski Rowmund

Rowmund Piłsudski – ur. 13 lutego 1903 r. w Warszawie, zm. 5 grudnia 1988 r. w Londynie, polski pisarz polityczny. Był dalekim krewnym Józefa Piłsudskiego. Należał do zwolenników federalizmu jako jedynego rozwiązania dla Polski i Europy. Według jego koncepcji na federację europejską składać miały się federacje lokalne: skandynawska, zachodnioeuropejska i wschodnioeuropejska. Niemcy istniałyby jako osobny podmiot federacyjny. Konfederacja Europejska miała być częścią światowego systemu federalnego. W skład Światowej Organizacji Federalnej wejść miały: Konfederacja Europejska, Brytyjska Wspólnota Narodów, Związek Sowiecki i Chiny. Na czele Światowej Organizacji Federalnej stać miał Rząd Światowy.

« Powrót do Leksykonu