Rtęć

Rtęć – rodzaj pierwiastka z grupy metali, który jest jedynym (metalem) występującym w stanie ciekłym (w normalnych warunkach).

Jeszcze niedawno większość termometrów była wypełniona rtęcią. Ona sama jest silnie toksyczna dla organizmów żywych. Rtęć jest oznaczana w układzie okresowym pierwiastków jako Hg.

« Powrót do Leksykonu