Ruda Śląska

Ruda Śląska – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku.

O jej lokacji na prawie niemieckim wspomina tzw. Rejestr Ujazdu, sporządzony w latach 1295-1305. Powstania śląskie zapisały się krwawymi kartami w historii miasta i pozostawiły za sobą liczne nagrobki na rudzkich cmentarzach. W latach 1942-1945 znajdował się tam podobóz koncentracyjny Auschwitz Eintrachthütte. W 1951 r. w wyniku zlikwidowania powiatu katowickiego stworzono z nich dwa miasta wydzielone: Nowy Bytom i Rudę. W 1959 r. oba miasta połączono i tak powstała dzisiejsza Ruda Śląska.

« Powrót do Leksykonu