Ryn

Ryn – miasto w województwie warmińsko-mazurskim.  Najstarsze informacje pochodzą z 1377 roku. Wraz z zamkiem rozwija się w tym czasie osada. W połowie XVII wieku najazd Tatarów powoduje zahamowanie rozwoju. W 1723 roku król Prus Fryderyk Wilhelm I nadaje prawa miejskie. Ponownie  II wojna światowa przerywa rozwój miasta. W połowie stycznia 1945 roku następuje ewakuacja ludności. Wojska radzieckie wkraczają pod koniec stycznia 1945 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *