Demel Ryszard

Ryszard Demel – ur. 21 grudnia 1921 roku w Ustroniu na Śląsku cieszyńskim – polski malarz, witrażysta oraz wykładowca uniwersytecki ale także działach polonijny. Po maturze Demel brał udział w wojnie obronnej 1939 na Polesiu, po wielu przygodach został uwolniony z włoskiego szpitala i trafił do armii Władysława Andersa, studiował w Rzymie na Akademii Sztuk Pięknych, następnie trafił do Londynu, gdzie kontynuował studia na różnych uczelniach w mieście. Pracował jako nauczyciel w liceach w Hastings, miał tam swoją pracownię witrażu, następnie przeniósł się do Padwy, do Włoch, gdzie wykonywał liczne witraże.

Demel brał udział w ponad 100 wystawach, publikował w pismach angielskich, polskich i włoskich, znajduje się na liście wybitnych polskich uczonych za zgłębianie tajemnic światła w sztuce witrażu, jak i za osiągnięcia literacki i artystyczne. Przyjaźnił się z Sergiuszem Piaseckim, którego powieści i biografię wydał w Polsce. Ma honorowe obywatelstwo Padwy oraz Ustronia.

« Powrót do Leksykonu