Petru Ryszard

Ryszard Petru – ur. 6 lipca 1972 r. we Wrocławiu, polski ekonomista, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współpracownik Leszka Balcerowicza, twórca ugrupowania NowoczesnaPL. W czasie studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie został asystentem posła Unii Demokratycznej Władysława Frasyniuka. Od 1995 roku był asystentem Leszka Balcerowicza, a w latach 1997–2000, gdy Leszek Balcerowicz pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów, pełnił funkcję jego doradcy, pracując jako konsultant w biurze pełnomocnika rządu ds. reformy emerytalnej. Ryszard Petru należał też w tym czasie do Unii Wolności i bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 2001 roku.

W latach 2001–2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Był głównym ekonomistą w Banku BPH, a następnie pracował na stanowisku dyrektora banku ds. strategii i głównego ekonomisty w BRE Banku i w PKO BP. Współpracował z Forum Obywatelskiego Rozwoju założonym przez Leszka Balcerowicza jako prelegent na organizowanych przez tę fundację spotkaniach i seminariach. W 2013 roku był ekspertem i współprowadzącym wraz z ks. Kazimierzem Sową i Maciejem Ziębą, programMoralność i etyka czasów kryzysu” w stacji religia.tv, należącej do Grupy ITI. W 2015 roku powołał Fundację Nowoczesna RP oraz zainicjował powołanie stowarzyszenia NowoczesnaPL, deklarując tworzenie wokół nich ruchu politycznego.

« Powrót do Leksykonu