Skała Ryszard

Ryszard Skała (ur. 4 maja 1925 w Nadwórnej, Kresy Wschodnie, zm. 12 maja 1986 w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry) – dziennikarz, założyciel i pierwszy redaktor naczelny wrocławskiej gazety popołudniowej „Wieczór Wrocławia”. Aresztowany przez gestapo za działalność w AK. Jako dziennikarz od 1948 współpracował, a następnie pracował etatowo w dzienniku ”Słowo Polskie”. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu