Terlecki Ryszard

Ryszard Iwon Terlecki (ur. 2 września 1949 w Krakowie) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, poseł na Sejm VI, VII, VIII kadencji, od 2015 przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu VIII kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1976). Uzyskał stopień doktora (1980), habilitował się (1992), a następnie uzyskał stopień naukowy profesora (2002). Związał się zawodowo z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Był prorektorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Jeszcze w czasach studenckich brał udział w protestach studenckich. W 1980 wstąpił do „Solidarności”. Publikował w podziemnych pismach m.in. „Solidarności Narodu”, „Polityce Polskiej” i „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych”. Działał w Partii Chrześcijańskich Demokratów, a następnie w  Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. W wyborach parlamentarnych 2007 uzyskał mandat poselski. Następnie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W kolejnych wyborach w 2011 i 2015 ponownie uzyskał mandat poselski. W rządzie Beaty Szydło został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

« Powrót do Leksykonu