Żochowski Ryszard

Ryszard Jacek Żochowski (ur. 19 czerwca 1941 w Warszawie, zm. 17 września 1997 w Warszawie) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, polityk, poseł na Sejm I i II kadencji, minister zdrowia i opieki społecznej (1993–1997).

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1964). Utrzymał nominację profesorską w zakresie nauk medycznych. Przez wiele lat pracował jako ordynator Oddziału Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw zdrowia. W 1991 i 1993 uzyskiwał z listy SLD mandat posła na Sejm I i II kadencji. W latach 1993–1997 zajmował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Pośmiertnie w 1997 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

« Powrót do Leksykonu