Rzuchowa

Rzuchowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim. Nazwa wsi ma korzenie w dawnej nazwie osobowej „Rżuch”. Podstawa tego słowa wywodzi się od czasownika „rżeć” albo rzeczownika „reż”, czyli żyto. Przysiółki: Na Górach, Podgórki. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1401 roku.

« Powrót do Leksykonu