Twardowski Samuel

Samuel Twardowski – uważany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów barokowych, urodzony pomiędzy 1595 rokiem a 1600 w Lutyni. Debiut tego autora miał miejsce w 1633 roku – wówczas wydany został jego poemat epicki o tytule „Przeważna legacyja, Jaśnie Oświeconego Książęcia Krzysztofa Zbaraskiego […] do […] Cesarza tureckiego Mustafy w roku 1621”. Jest to utwór pisany – tak jak „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – trzynastozgłoskowcem i łączy w sobie kronikę poselstwa Zbaraskiego do Turcji z relacją z podróży.

Najważniejszym dziełem Samuela Twardowskiego jest poemat „Nadobna Paskwalina”, wydany w 1655 roku. Utwór ten zawiera w sobie mitologiczne elementy, opowiada historię nieszczęśliwej miłości. Samuel Twardowski w tym dziele stworzył nadrealny klimat poprzez połączenie mitologii antycznej z wiarą chrześcijańską, miejsc realnych z antycznymi postaciami. „Nadobna Paskwalina” i dramatyczna sielanka „Dafnis drzewem bobkowym” to dwa najczęściej wznawiane utwory tego autora.

Samuel Twardowski zmarł 6 lipca 1661 roku w Zalesiu Wielkim.

« Powrót do Leksykonu