Sarny

Sarny – miasto w obwodzie rówieńskim w dawnym województwie poleskim na Ukrainie. Przed 1939 należało do Polski. We wrześniu 1939 roku zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku w miejscowym zakładzie NKWD zamordowano niecałą setkę więźniów. Od lipca 1941 pod okupacją niemiecką. W 1942 roku Niemcy utworzyli getto dla Żydów. W sierpniu 1942 roku Sicherheitsdienst przy udziale niemieckiej żandarmerii, ukraińskiej policji i Wehrmachtu rozstrzelało Żydów w podmiejskich lasach.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz