Sauguma

Sauguma – litewska policja bezpieczeństwa w służbie Niemiec podczas II wojny światowej, w języku litweskim – Saugumo policija, Saugumas. Dostarczała niemieckim strukturom bezpieczeństwa informacje wywiadowcze dotyczące polskiego i komunistycznego ruchu oporu oraz organizacji innych mniejszości narodowych zamieszkujących na obszarze okupowanej Litwy. Funkcjonariusze Saugumy wchodzili też w skład antypartyzanckich jednostek. Specjalne sekcje zwalczały komunistów i prowadziły prześladowania ludności żydowskiej, przygotowując listy proskrypcyjne osób przeznaczonych do eksterminacji. Poszukiwały też Żydów zbiegłych z getta, a następnie przekazywały ich Niemcom lub litewskim formacjom kolaboracyjnym. Część funkcjonariuszy Saugumy, zarówno wyższego, jak i niższego szczebla, współpracowała jednak z ruchem oporu.

« Powrót do Leksykonu