Rzewuski Seweryn

Seweryn RzewuskiSeweryn Rzewuski – ur. 13 marca 1743 r. w Podhorcach, zm. 11 grudnia 1811 r. w Wiedniu, hetman polny koronny, generał major wojsk koronnych w 1760 roku, jeden z przywódców Konfederacji targowickiej. Jego ojcem był Wacław Piotr Rzewuski. Przystąpił do Konfederacji radomskiej. Na Sejmie repninowskim został uprowadzony przez wojsko rosyjskie wraz z ojcem, biskupem krakowskim Kajetanem Sołtykiem i biskupem kijowskim Józefem Andrzejem Załuskim. W czasie Sejmu Czteroletniego stanął na czele obozu hetmańskiego, wrogiego wszelkim reformom. Działał przeciwko Konstytucji 3 Maja, był jednym z inicjatorów zawiązania Konfederacji targowickiej i jej dowódcą wojskowym.

« Powrót do Leksykonu