Siewierz

Siewierz – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim.

Nazwa notowana w 1123–1125 jako Seuor. Pochodzi od nieistniejącego obecnie w języku polskim rzeczownika siewior, oznaczającego „północ”. Nazwa określała zapewne miejsce położone na północ od innego obiektu geograficznego. Już w XII wieku Siewierz był osadą targową, a od początku XIII wieku siedzibą kasztelanii. W 1276 roku Siewierz uzyskał prawa miejskie. Wytyczono wówczas rynek będący do dziś głównym centrum miasta. W XIV wieku książęta bytomscy wznieśli lub zainicjowali budowę murowanego zamku. W czasie potopu szwedzkiego księstwo nominalnie pozostawało neutralne, jednak na zamku przebywały oddziały hetmana Stefana Czarnieckiego, co skłoniło Szwedów do jego zajęcia. Wojska szwedzkie obłożyły też Siewierz kontrybucją w naturze – trzykrotnie większą niż pozostałe miasta Księstwa Siewierskiego. W 1790 roku Sejm Wielki zlikwidował Księstwo Siewierskie wcielając je do Rzeczypospolitej. W następstwie III rozbioru Polski Siewierz wszedł w skład pruskiego Nowego Śląska. W 1870 roku Siewierz utracił prawa miejskie, aby odzyskać je w 1962 roku.

« Powrót do Leksykonu