Skidel

Skidel – miasto w obwodzie grodzieńskim w dawnym województwie trockim na Białorusi. Już w XVI wieku posiadało status miasta królewskiego. Od 1796 do 1939 roku należał do rodu Czetwiertyńskich. W XIX wieku nastąpił upadek gospodarczy miasteczka. We wrześniu 1939 roku w mieście miała miejsce akcja dywersyjna, znana jako „powstanie skidelskie”, rozpoczęta przez miejscowych Żydów i Białorusinów, którzy zaatakowali posterunki polskiej policji. Bunt ograniczyło przybycie oddziałów Wojska Polskiego z Grodna.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *